Kalendár podujatí

Logo: Donovalský Drapák Donovalský Drapák

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Organizátor:
ŠK Slovan Donovaly a DAMi Šport

Spoluorganizátori:
Donovalský Pivovar, Obec Donovaly, ParkSnow Donovaly

Miesto konania:
Donovaly

Kancelária pretekov:
Donovalský Pivovar, Donovaly 976 39, Donovaly

Registrácia: Online od 01.12.2018 do 1.8.2019
2.8.2019 16:30 – 19:00 kancelária Donovalský Pivovar
3.8.2019 od 07:00 – 30 min pred štartom jednotlivých kategórií kancelária Donovalský Pivovar

Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu účastníkov na počet 200 v kategórií BEH a 300 v kategórií MTB. Každý ďalší si môže prísť zapretekať, avšak bez nároku na štartovné číslo, balíček či medailu.

Miesto registrácie: Hlavný stan v priestore štartu/cieľa, objekt Donovalský Pivovar.

Viac informácií na donovalskydrapak.sk, registracia@donovalskydrapak.sk

Riaditeľ pretekov: Michal Daňo
Hlavný rozhodca: Zdenko Šútor
Traťový komisár: Radoslav Marko
Hospodár pretekov: Vladimíra Dlabalová
Marketing: Jana Hrebíková
Zdravotné zabezpečenie: HZS Donovaly

Časový rozpis:

07:00 – 09:00 registrácia cyklo pretekárov Drapák 50 km
07:00 – 09:00 registrácia cyklo pretekárov Drapáčik Juniori a Krpci
07:00 – 10:15 registrácia cyklo pretekárov Drapák 25 km
07:00 – 10:30 registrácia BEH pretekárov BEH 20 km
07:00 – 10:45 registrácia BEH pretekárov BEH 10 km

09:30 – štart Drapák 50 km
09:35 – štart Drapáčik Juniori a Krpci
10:45 – štart Drapák 25 km
11:00 – štart Beh 20 km
11:15 – štart Beh 10 km
13:00 – vyhlásenie výsledkov Drapáčik Juniori a Krpci
Vyhlásenie výsledkov bude do 90 min po dojazde prvých troch pretekárov.
Presný čas bude upresnený moderátorom podujatia.
Vyhlásenie tomboly bude nasledovať po vyhlásení všetkých kategórií.
Počas pretekov je pripravený pestrý sprievodný kultúrny program.

Trasy MTB Maratón:

Drapáčik Krpci
ročníky od 2014 do 2019 / 0 - 5 rokov / - 500 m okolo Hotela Residence, Hotel Galileo
V kategórii Drapáčik Krpci sú povolené tzv. odrážadlá

Drapáčik Juniori 3 km:
ročníky od 2012 do 2013 / 6 - 7 rokov / P - chlapci, R – dievčatá, – Donovalský okruh 1,5 km

Drapáčik Juniori 5 km:
ročníky od 2009 do 2011 / 8 - 10 rokov / S - chlapci, T - dievčatá, – Donovalský okruh 2,5 km

Drapáčik Juniori 6 km:
ročníky od 2004 do 2008 / 11 - 15 rokov / U - chlapci, V - dievčatá, – Donovalský okruh 3 km

Každý účastník detských pretekov v kategórií Drapáčik Krpci, ktorý dôjde do cieľa, získa pamätnú medailu. Diplom získava každý účastník detských pretekov v kategórií Drapáčik Krpci a prví traja v ostatných detských kategóriách. Detský Drapáčik Krpci nebude meraný časomierou, Drapáčik Juniori 3 km, Drapáčik Juniori 5 km - a Drapáčik Juniori 6 km – bude meraný časomierou, nebudú prítomní rozhodcovia, jedná sa o hobby pretek pre deti. Jednotlivé kategórie budú rozdelené podľa ročníka narodenia v registrácii.

Drapák Hobby 25 km:
Dĺžka trate 25 km, 700 m výškových
Kategórie:
H18 Juniori bez rozdielu pohlavia ročníky 2001 do 2003 vrátane
HW19 Ženy/ HM19 Muži ročníky od 1980 do 2000 vrátane
HW40 Ženy/ HM40 Muži ročníky od 1970 do 1979 vrátane
HW50 Ženy/ HM50 Muži ročníky od 1960 do 1969 vrátane
HM60 Muži ročníky od 1959

Drapák Maratón 50 km:
Dĺžka trate 50 km, 1500 m výškových
Kategórie:
MW19 Ženy/MM19 Muži ročníky od 1980 do 2000 vrátane
MW40 Ženy/MM40 Muži ročníky od 1970 do 1979 vrátane
MW50 Ženy/MM50 Muži ročníky od 1960 do 1969 vrátane
MM60 Muži ročníky od 1959

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na toleranciu dĺžky trate 10%. Pre kategóriu Drapák Maratón 50km, bude STOP TIME (1 hod 15 min) v Hiadeľskom sedle. Presný STOP TIME bude upresnený podla reálnych podmienok trate usporiadateľom v deň pretekov.

ŠTARTOVNÉ MTB Maratón:

Štartovné deti:
Kategória Krpci GRATIS
Kategória Juniori 1,5 km, 2,5 km a 3 km (roč. od 2004 do 2013) 8,- EUR online, 12 EUR na mieste.

Štartovné dospelí roč. do 2003 vrátane (Drapák MTB Maratón 25 km a 50 km)
pre prihlásených online do 31.05. 2019 – 22,- EUR
pre prihlásených online do 01.08. 2019 – 30,- EUR
pri zaplatení v deň podujatia po 01.08. 2019 – 40,- EUR

Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. Dĺžku trate je nutné si zvoliť vopred v prihláške.

Trasy Beh Donovalský Drapák

Drapák Beh Hobby 10km:
Dĺžka trate 10 km, 380 m výškových
Kategórie:
AH – Muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1980 a mladší)
BH – Muži od 40 rokov (rok narodenia 1979 a starší)
CH – Ženy od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1980 a mladšie)
DH – Ženy od 40 rokov (rok narodenia 1979 a staršie)

Drapák Beh klasik 20km:
Dĺžka trate 20 km, 600 m výškových
Kategórie:
AK – Muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1980 a mladší)
BK – Muži od 40 rokov vrátane(rok narodenia 1979 a starší)
CK – Ženy 16 do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1980 a mladšie)
DK – Ženy od 40 rokov vrátane (rok narodenia 1979 a staršie)

ŠTARTOVNÉ Beh Donovalský Drapák

pre prihlásených online do 31.05. 2019 – 14,- EUR
pre prihlásených online do 01.08. 2019 – 20,- EUR
pri zaplatení v deň podujatia po 01.08. 2019 – 30,- EUR

Údaje k platbe budú zaslané e-mailom po registrácii na preteky.
Prvých 100 online zaplatených účastníkov získava pamätné tričko Donovalský drapák 2019.

V cene štartovného je štartovné číslo a darčekové predmety, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, umytie bicykla po dojazde do cieľa, účasť na tombole a sprievodný program.

Súčasťou pretekov bude prezentácia zaujímavých športových značiek pochádzajúcich predovšetkým zo sveta cyklistiky, ale aj behu. Jednotlivé značky poskytnú aj možnosť testovania a v prípade záujmu aj kúpy produktu.

Jedlo po preteku: Bude vydávané na štartovné číslo v priestoroch Donovalského Pivovaru.

Ceny MTB Maraton a Ceny Beh Donovalský Drapák:

Hodnotné ceny pre víťazov podľa kategórií od partnerov, sponzorov či partnerských hotelov a rôzne iné. Ceny získajú prví traja v súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórii. (info na stránke donovalskydrapak.sk)

Žrebovanie o ceny: Každý registrovaný účastník preteku, ktorý dokončí pretek je zaradený do žrebovania o ceny. Žrebovanie prebehne hneď po vyhodnotení pretekov. Hodnotné ceny do tomboly od rôznych partnerov a sponzorov, viac info na donovalskydrapak.sk
Fotografie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na používanie/zverejnenie fotografií pretekárov, ktoré vzniknú počas preteku a počas programu. Fotografie budú výhradne použité len za účelom reklamy a zverejnené na webovej stránke pretekov. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Ubytovanie:
Ubytovanie pre pretekárov a ich rodinných príslušníkov (za zvýhodnené ceny) v partnerských zariadeniach, viac na stránke www.dovalskydrapak.sk, www.parksnow.sk

Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov ako aj pravidlá cestnej premávky. Preteky sa idú na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom, tretím osobám a subjektom. Organizátor pretekov si vyhradzuje v prípade nutnej potreby právo na zmeny programu. Odhadzovanie akýchkoľvek odpadkov (obaly od tyčiniek, tuby a obaly od gélov, bidóny, banánové šupky a iné) počas preteku je dovolené len na vyznačených miestach trate - stánky s občerstvením! Preteky sa konajú v Nízkotatranskom národnom parku, preto je nutné prispôsobiť tomu svoje správanie. Od účastníkov pretekov sa vyžaduje športové správanie a vedomé ohrozovanie súpera sa trestá diskvalifikovaním. Každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie a musí mať zdravotný stav, ktorý mu umožnuje sa zúčastniť pretekov, na Súťažiaci mladší ako 18 rokov môžu nastúpiť na štart len s podpisom a súhlasom ich zákonného zástupcu. Podmienkou preteku je aj 100% technický stav bicykla a zdravotný stav účastníka preteku. Prilba je povinná! Pretekár, ktorý nastúpi na trať bez riadne upnutej, certifikovanej cyklistickej prilby bude diskvalifikovaný.
keyboard_arrow_up